"How It's Made?"'

RO:

IMAGINEA NORMĂ- Procesare digitală- destructurări/restructurări accidentale- revendicarea nonfigurativului. Fuziunea traditional-digital

În era contemporană se conturează o schimbare de paradigmă a imaginii normă. Spre deosebire de valorile artistice anterioare, axa de evoluție preponderentă a imaginii normă pare să  fie cea cantitativă   și nu cea calitativa. Odată cu apariția televiziunii și mai apoi a digitalizării mijloacelor de comunicare, volumul de imagini cu care ne confruntăm a crescut incredibil de mult. Practic ne aflăm în pragul în care ne apropiem de paritate, de momentul în care virtualul și imaginile virtuale acoperă aproape jumătate din contactele pe care le susținem.
Teoria imaginii normă susține că la un prim contactul cu imaginea artistică, instanța de raportare nu este realitatea, ci acele alte imagini, artistice sau nu, care domină lumea în care trăim. Imaginea normă a societății contemporane funcționează după anumite reguli estetice specifice: simplitate, agresivitate, mesaj clar, permite o lectură rapidă, dar în același timp să ofera și nivele de profunzime ascunse, în așa fel încât să satisfacă și la un nivel de analiză mai profundă.

EN:

“Image consciousness”: Digital processing - accidental destruction / restruction- the nonfigurative's claiming .Fusion between traditional-digital

In the contemporary era a change of the paradigm of the image prototype is emerging. Unlike previous artistic values, the predominant evolutionary axis of the image seems to be the quantitative rather than the qualitative one.. With the advent of television and then digitization of the media, the amount of images we face has risen incredibly. We are practically on the verge of approaching parity, when virtuals and virtual images cover almost half of the contacts we support.
“Image consciousness” theory argues that at first contact with the artistic image, the reporting instance is not reality, but other images, artistic or not, that dominate the world in which we live. The prototype image of contemporary society functions according to specific aesthetic rules: simplicity, aggressiveness, clear message, allows for a quick reading, but at the same time also offers hidden levels of depth, so as to satisfy even a deeper level of analysis .

Comentarii

Postări populare